คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
PIMTULA SIRIPAK
พิมพ์ตุลา  ศิริภักดิ์
HEAD OF DEPARTMENT
" ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น "
NUTRUJA THAN​AFU
ณัฐรุจา ธนาฟู
TEACHER
"กำไรจากการให้ คือ ความสุขที่ยั่งยืน"
YANACHOT JUMPA
ญาณโชติ จุมปา
TEACHER
" ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น "
PANNATHORN LIKHIT
ปัณณธร ลิขิต
TEACHER
"ต้องเลือกความถูกต้องมากกว่า่ความถูกใจ ศักดิ์ศรีนั้นสำคัญ"