คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
KULISARA WONGNET
กุลิสรา วงค์เนตร
HEAD OF DEPARTMENT
"​​ความพยายาม ไม่เคยทรยศใคร"
NARUEPHON NUTCHAREANKUN
นฤพนธ์ นุตเจริญกุล
TEACHER
"ชีวิตดี คิดดี พูดดี ทำดี"
KEETEE SAMART
คีรี สามารถ
TEACHER
"จงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น"