หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

Teaching curriculum

ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurship

ผลงานและรางวัล

Achievements and awards

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Inventions and innovations

ร่วมงานกับเรา

Join us

เกี่ยวกับวิทยาลัย

About the college

VEERACHAI SOMBUTKAMRAI
วีระชัย สมบัติกำไร
DIRECTOR
"​ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพ"
SA-NGA KUKAM
สง่า คูคำ
DEPUTY DIRECTOR
"พยายามผิดที่ผิดทาง ไม่มีวันสำเร็จ"
WANUPON KONGBOON
วนุพล คงบุญ
DEPUTY DIRECTOR
"กำไรจากการให้ คือ ความสุขที่ยั่งยืน"
CHAIPANYA TONGIN
ไชย์ปัญญา ทองอินทร์
"สิ่งที่ไม่เคยรอคือ "เวลา" สิ่งที่ต้องคว้าคือ "โอกาส"  "
DEPUTY DIRECTOR

Highlights

พิธีเปิดโครงการอบรม ทักษะการแต่งหน้า

learn more

ร่วมกับสมาคมเพื่อชุมชน จังหวัดระยอง

learn more

ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

learn more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง พร้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการมอบทุนการศึกษา

learn more

HOTLINE