ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383
หมายเลขโทรสาร (038) 691829
E-Mail :: rayongpolytech@gmail.com
Facebook :: https://www.facebook.com/rayongpoly.ac.th