ข้อมูลตลาดแรง​งานปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2564