คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
SUPAPICH PUCNPUN
ศุภพิชญ์ พืชพันธุ์ 
HEAD OF DEPARTMENT
"​เหนื่อยกายอดทน เหนื่อยใจอดทนยิ่งกว่า"
URAISRI SUKLAP
อุไรศรี สุขลาภ
TEACHER
"​ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"