คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
CHIN​APA KHAMKLOM
ชินาภา ชำกล่อม
HEAD OF DEPARTMENT
"​ที่สุดของชีวิต คือชีวิตที่มีความสุข"
JARAT PHUTNAK
จรัส พุฒนาค
TEACHER
"​ความพ่ายแพ้วันนี้ คือบทเรียนที่ดีในวันหน้า"
YOTCHAY YOKYUT
ยอดชาย ยกยุทธ
TEACHER
"​เอาตัวรอดเป็นยอดชาย"