คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
CHUMPHON MATIPICHAI
ชุมพร มะธิปิไช
HEAD OF DEPARTMENT
"​ครูมืออาชีพ สร้างทักษะ สร้างอาชีพ "
THADA HMANDAM
ธาดา หมานดำ
TEACHER
"​ไม่มีใครสำเร็จ โดยไม่เหนื่อย"
HIRUN ADISAKDACHA
หิรัญ อดิศักดิ์เดชา
TEACHER
"​ความหวังยังมีเสมอ"
TANAPAT RUCKSAKAEW
ธนภัทร รักษาแก้ว
TEACHER
"ทำให้เต็มที่"