คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
KANYARAT SAYTON
กัญญารัตน์ สายทอง
TEACHER
"​อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ"
KAITTISAK RUAMYOD
เกียร์ติศักดิ์ ร่วมยอด
TEACHER
"​ทุกคนเท่ากัน ให้เกียรติกันได้สิ่งดี"
WASSANA RUENJAIHLUG
วาสนา เรือนใจหลัก
TEACHER
"​ไม่เก่งต้องขยัน "
CHALOEMCHAI PHURINPHAT
เฉลิมชัย ภูรินทร์พัฒน์
TEACHER
"​I am genius daddy"
SUTTIDA PACHNGAM
สุทธิดา เพชรงาม
TEACHER
"​ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"