ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.อาชีพช่างซ่อมบำรุงจักรยายนต์ไฟฟ้า
2.อาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
3.อาชีพช่างออกแบบผลิตภัณฑ์สามมิติ
4.อาชีพช่างเชื่อมสแตนเลสและอลูมิเนียม
5.อาชีพช่างซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพานิชยกรรม