คลิกรับชมวิดีโอ
 Get to facebook
WACIRA PHUKPETCH 
วชิร พุกเพ็ชร
HEAD OF DEPARTMENT
"​อยู่ที่เรียนรู้และทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุด"
SARUNTORN BOONPITAK
ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
TEACHER
"​เดินไปข้างหน้าและทำวันนี้ให้ดีที่สุด"